Kadra i społeczność

Filar kadry Żyrafich Mam tworzą Założycielki i Twórczynie Bliskiego Miejsca.  To trzy Mamy, Nauczycielki przedszkola, fascynatki Rodzicielstwa Bliskości, Relacji Bez Kar i Nagród,  Komunikacji Empatycznej NVC.
Naszym marzeniem było połączenie macierzyństwa z pasją do niesystemowej edukacji i bliskościowej opieki nad Maluszkami. Jesteśmy trenerkami Sensoplastyki®, gramy na ukulele i gitarze, śpiewamy (nie tylko w Żyrafim Domku) i uwielbiamy uważnie towarzyszyć Dzieciom w zabawie.

Pragniemy w przestrzeni Żyrafiego Domku tworzyć Społeczność Dzieci, Rodziców i Opiekunów, gdzie usłyszane będą wszystkie potrzeby i ważne będą wszystkie emocje. Chcemy wspierać w Dzieciaczkach samodzielność w działaniu z równoległym zaopiekowaniem potrzeby uważnego niesienia pomocy. Bliskie są nam: współdziałanie z dziećmi w duchu komunikacji empatycznej, budowanie uważnej relacji bez warunkowania, skupionej na wspieraniu motywacji wewnętrznej, poszanowaniu potrzeb, wsłuchiwaniu się w emocje, w szacunku do indywidualnej drogi rozwoju każdego Dziecka.

Stworzone przez nas Bliskie Miejsce jest przestrzenią otwartą dla Rodziców, którzy jeśli tylko mają chęć i przestrzeń, mogą aktywnie uczestniczyć w codzienności Żyrafiego Stadka. Łagodna i wspólna adaptacja, angażowanie się w zabawy i projekty edukacyjne, poranne rozstania w uważnym trybie ,,SLOW”,  popołudniowa wspólna zabawa w przestrzeni Żyrafiego Domku, warsztaty edukacyjne, biblioteczka dla Rodzica oraz konsultacje skupione na wspieraniu indywidualnych potrzeb Dziecka i Rodzica – te wszystkie działania pozwalają Rodzicom współtworzyć społeczność Żyrafich Mam.

Z czasem, gdy Żyrafie Stadko będzie się powiększać, dołączą kolejni Opiekunowie Dzienni na stałe – Mamy, Edukatorzy, Osoby,  których pasją jest opieka i edukacja Najmłodszych.