Adaptacja

Adaptacja w Żyrafim Domku to czas dwóch tygodni spędzonych z Rodzicem. W tym czasie Rodzic w pełni sprawuje opiekę nad Dzieckiem i czuwa nad jego bezpieczeństwem, towarzyszy w poznawaniu kolejnych przestrzeni Żyrafiego Domku. Jest to czas swobodnego podążania za Dzieckiem. W momencie podpisania umowy zostaje określony konkretny termin adaptacji.

Rodziców i Dziecko łączy niepowtarzalna więź – wyjątkowa relacja, która budowana jest od pierwszych chwil życia.

W Żyrafim Domku ważne jest dla nas, aby adaptacja odbywała się w szacunku do towarzyszących emocji, aby opierała się na odkrywaniu i zrozumieniu potrzeb, aby przebiegała w pełnej akceptacji czasu, którego potrzebuje Dziecko, jak i Ty -Drogi Rodzicu.

Dajcie sobie czas ❤

Jak podkreśla Agnieszka Stein adaptacja nie jest gotowym programem, jest pochyleniem się nad potrzebami konkretnego dziecka.

Widzimy ogromną wartość w tym, że będziecie razem i RAZEM będziecie stawiać pierwsze kroki w naszym Żyrafim Domku. My również pragniemy przyjaznej adaptacji, której efektem będą fundamenty naszej relacji, czyli zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, gotowość i chęć Dzieci na pozostanie pod naszą opieką, a Rodziców – na powierzenie nam w zaufaniu swoich Maluszków.

Wierzymy, że stopniowa, łagodna adaptacja oparta na bliskości i towarzyszeniu będzie początkiem kolejnej ważnej relacji – Waszej i Naszej ❤️

Jeśli chcecie poczytać więcej na temat bliskościowej adaptacji to polecamy książki autorstwa Agnieszki Stein, np. „Akcja adaptacja. Jak pomóc dziecku i sobie w zaprzyjaźnieniu się z przedszkolem”.